Splošni pogoji poslovanja

Iskrena hvala za vaš obisk in izkazano zaupanje! Vsako vaše naročilo na spletnih straneh LepZob.si nam pomeni veliko priznanje in obvezo. V nadaljevanju vam predstavljamo kar morate vedeti o tem kako in kaj lahko od nas pričakujete.

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno stranjo lepzob.si (v nadaljevanju kot »lepzob.si«) upravlja PRIMA DENT d.o.o. (Pot k sejmišču 32, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, davčna številka: SI 67874452) ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Prima Dent d.o.o.«).

V spletno stran lepzob.si se obiskovalec registrira z elektronskim naslovom, geslom, imenom in priimkom ter veljavnimi podatki podjetja (Ime podjetja in davčna številka). Z elektronskim naslovom in geslom se kasneje tudi prijavi in odda naročilo. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, pravna in poslovno sposobna oseba s področja zobozdravstva.
Z registracijo obiskovalec postane B2B uporabnik spletne strani in s tem pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.


Prima Dent d.o.o. si pridržuje pravico kadarkoli odstopiti od naročila, če le ta ne ustreza vsem navadenim pogojem ali zaradi drugih razlogov škoduje poslovanju podjetja. 

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje lepzob.si, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Prima Dent d.o.o. in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne strani lepzob.si.

2. Dostopnost informacij

Prima Dent d.o.o. se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Prima Dent d.o.o. (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev;
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne strani;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v lepzob.si se zaradi narave poslovanja preko spleta spreminja ter ažurira.

Artikle, ki jih boste naročili do 15.00 ure in so na zalogi, vam bomo odpremili še isti dan. V vseh slovenskih mestih vam bo pošiljka (PTT-paket) dostavljena v roku 1 delovnega dne, pisma (R-pisma) pa v roku treh delovnih dneh. V primestnih krajih zagotavljamo dostavo v 2 delovnih dneh. V praksi je tudi tam večina dostav opravljena v 1 delovnem dnevu. Za vsa morebitna odstopanja vas bomo poklicali po telefonu.

Če boste naročili artikel, ki ga trenutno ni na zalogi (o čemer ste v lepzob.si obveščeni) vam ga bomo dostavili takoj, ko ga dobimo in vas o tem obvestili.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

 • osebno na sedežu družbe, v tem primeru se ne plača poštnih stroškov;
 • po poštnem povzetju, v tem primeru se plačajo tudi poštni stroški, poštnina

4. Načini plačila

Prima Dent d.o.o. uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne strani:

 • Plačilo Dobavnice/Računa z nakazilom na TRR trgovca

Plačilo z gotovino ni možno.

5. Cene in zaloge

Spletna cena velja in je vidna vsem registriranim uporabnikom spletne strani Trgovca.

Vse cene v lepzob.si so navedene v evrih. Kupec ima možnost s klikom na gumb »Prikaži cene brez DDV« prikazati cene z ali brez DDV. Vse cene v lepzob.si so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej točki 3. in 10.).Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov preko spletne strani.

Za vsak artikel je poleg njegovega opisa podana informacija o trenutnem stanju zalog. Cene veljajo za vse izdelke, ki so na zalogi. Ponudba velja do razprodaje zalog. Cene in popustov za izdelke, ki niso na zalogi ne moremo vedno garantirati. V kolikor se zgodi sprememba vas bomo pred dobavo poklicali. Cene ne zajemajo morebitnih dodatno naročenih storitev (dostava v določenem roku, dostava na več različnih naslov, montaža, ipd.) razen kadar ni predhodno drugače dogovorjeno. Cene veljajo izključno samo za naročanje preko interneta in niso iste, kot pri naročanju po drugih poteh (osebno naročilo, telefonsko naročilo, naročilo pri zastopniku, ali podobno).

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Prima Dent d.o.o. zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Prima Dent d.o.o.:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. Postopek nakupa

Nakupovanje v lepzob.si lahko uporabljate samo kot pravna oseba iz področja zobozdravstva, z vsemi ustreznimi dovoljenji uporabe medicinskih in drugih zobozdravstvenih pripomočkov. Za vstop v lepzob.si potrebujete svoj elektronski naslov in geslo, ki jih določite ob registraciji. Z navedenimi vstopnimi podatki se obvežete, da jih boste uporabljali samo za svoje potrebe in jih ne boste posredovali tretjim osebam. Ob oddaji vašega naročila morate potrditi, da se strinjate s temi pogoji. Spletno naročilo je za Trgovca obvezujoče in ima status kupoprodajne pogodbe.

Spletnega naročila nismo dolžni obdelati in uporabniku (kupcu) blaga poslati v primerih če:

 • Ima do nas zapadle obveznosti;
 • Nima ustreznih dovoljen za uporabo medicinskih pripomočkov, ki jih prodajamo;
 • Ni strokovno usposobljen za uporabo naročenih artiklov;
 • Nimamo natančnih podatkov kaj potrebujete oziroma kam poslati;
 • v primerih višje sile, o čemur moramo uporabnika (kupca) obvestiti v najkrajšem možnem času.

 

O teh primerih vas bomo obvestili.

 

6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • prijava v lepzob.si z uporabo elektronskega naslova, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun (glej tudi točko 1.);
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v lepzob.si;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
 • izbor načina dostave izdelka (glej tudi točki 3. in 10.);
 • izbor načina plačila (glej tudi točko 4.);
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
 • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. in 6.4.).

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
 • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Prima Dent d.o.o. vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

6.4. Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Prima Dent d.o.o. po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prima Dent d.o.o. lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Prima Dent d.o.o. uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Prima Dent d.o.o. je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 7.).

6.5. Blago odpremljeno

Prima Dent d.o.o. v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Prima Dent d.o.o. pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

7. Kupoprodajna pogodba

Prima Dent d.o.o. uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne strani, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med Prima Dent d.o.o. in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Prima Dent d.o.o. potrdi naročilo (glej točko 6.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

8. Garancija, Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Vse vaše pošiljke so dodatno zavarovane proti poškodbi, izgubi, kraji ali uničenju. V kolikor ob prejemu pošiljke morda opazite, da je le ta poškodovana vas zato prosimo da o tem nemudoma opozorite dostavljalca in v kolikor je mogoče naredite nekaj fotografij zunanjosti in notranjosti. O vseh kakršnihkoli morebitnih reklamacijah nas morate z reklamacijskim zapisnikom obvestiti takoj, oziroma najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga. Vse potrebno nam lahko pošljete tudi na elektronski naslov prodaja@lepzob.si.

Razen, če vas ob vašem naročilu nismo posebej opozorili drugačne: imate pri vsakem naročilu pravico artikle (izključno le popolnoma nepoškodovane, čiste in v originalno zaprti embalaži) po 8 dneh od dne prevzema vrniti brez navedbe vzroka. O vsakem takem vračilu nas morate predhodno pisno obvestiti in maksimalno poskrbeti, da se artikli pri transportu od vas do našega skladišča ne bodo poškodovali, umazali ali kakorkoli drugače izgubili svojo vrednost. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Trgovcu.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 30-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije (glej točko 15.).

Za vrnjene izdelke Prima Dent d.o.o. uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši Prima Dent d.o.o. na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca). Koriščeni darilni bon Prima Dent d.o.o. vrne v obliki dobropisa.

9. Dostava

Prima Dent d.o.o. bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je POŠTA SLOVENIJE d.o.o.. Prima Dent d.o.o. si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške.

10. Varnost

Prima Dent d.o.o. uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Prima Dent d.o.o. v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

11. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tule.

12. Odgovornost

Prima Dent d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni strani, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Prima Dent d.o.o. ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v lepzob.si. V takem primeru bo Prima Dent d.o.o. uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.).

Čeprav se Prima Dent d.o.o. trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v lepzob.si, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Prima Dent d.o.o. od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Prima Dent d.o.o. bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

13. Pritožbe, spori in uporaba prava

Prima Dent d.o.o. spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Prima Dent d.o.o. ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.:
01 530 72 80. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov prodaja@lepzob.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Prima Dent d.o.o. bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Prima Dent d.o.o. si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Prima Dent d.o.o. in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Prima Dent d.o.o. in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Prima Dent d.o.o. in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

14. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Prima Dent d.o.o. lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletne strani, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne strani Prima Dent d.o.o. , in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.lepzob.si.
Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Prima Dent d.o.o. sporoči preklic.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor Prima Dent d.o.o., v Ljubljani, dne 20.3.2020

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni strani!

Na spletni strani lepzob.si poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu lepzob.si
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.